Chiyo

38 tekstów – auto­rem jest Chiyo.

Za­miast słów: "jes­teś pier­wszą, która...", zde­cydo­wanie wolę: "jes­teś jedyną". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2011, 20:33

"Gdy­by wściekłość mogła prze­nosić góry, to z po­wodu mo­jej-Hi­mala­je zna­lazłyby się w Australii."

przeczy­tane w gazecie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2010, 21:03

Przy­jaciel-prze­goni smu­tek, za­poz­na z uśmiechem. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 sierpnia 2010, 15:57

Córka bez ma­my, to tak jak za­pałka bez pudełka. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 kwietnia 2010, 18:28

Kiedy emoc­je opa­dają, to i łzy się kończą.
_____________________________________

www.pajacyk.pl 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 marca 2010, 21:25

A czy Ty jes­teś szczęśliwy?
Masz ręce i no­gi, widzisz i słyszysz.Spójrz, niektórzy tak nie mają ale mi­mo te­go wal­czą.Wciąż walczą. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 marca 2010, 21:00

Płaczem nie uśmier­ci­my bólu.
Łzy wy­sychają, ból pozostaje. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2010, 17:08

Po­daro­wał mi śliczną fi­gurkę aniołka.Mówił, że gdy Je­go nie będzie przy mnie mam trzy­mać zaw­sze aniołka w dłoniach. W ten sam dzień kiedy mnie zos­ta­wił, fi­gur­ka się rozbiła.
Wciąż myślę czy to przy­padek czy przeznaczenie? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 stycznia 2010, 22:20

Cza­sem trze­ba zro­bić krok w tył aby ruszyć do przodu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 listopada 2009, 19:40

War­to cie­szyć się ze wszys­tkiego co nam da­ne, na­wet jeśli to ulot­ne i trwa bar­dzo krótko.Po to zos­ta­liśmy stworze­ni, aby ra­dować się i żyć w szczęściu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 października 2009, 20:40
Chiyo

"Boję się rano wstać. Boję się dnia.Codziennie rano boje się otworzyć oczy,ze strachu przed świtem... Zupełnie nie wiem co zrobić z nadchodzącym dniem." "Chciałbym się zmienić z powrotem W cień W cień dawnego mnie"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chiyo

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność